สมัครสมาชิกฟรี

ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้หลายช่องทาง ดังนี้  ( ให้เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่ง )

   1.สมัครทาง online คลิ๊กที่นี่ 

 

   2.สมัครแบบเอกสาร ดาวโหลดที่นี่  (จากนั้นพิมพ์แล้วกรอกข้อมูล ส่งทางไปรษณย์ หรือ fax)

           ถึง  พ.อ.นพ. สัตยา จิวจินดา
            ที่อยู่ :64 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
            TEL: 099 146 5956  Fax: 02 952 6121

 3. สมัครทาง LINE  id  : dr.shipuro@juthapot


IMG_1104สมาคมแพทย์คลินิกไทย

The Thai Clinic Physicians Association (TCPA)

ที่ ส.พ.ค.ท.2/2559  

  64 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ 

  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

                                                                26 พฤษภาคม 2559 

เรื่องขอเรียนเชิญเป็นสมาชิกสมาคมแพทย์คลินิกไทย 

เรียนเพื่อนแพทย์ทุกท่าน 

สมาคม แพทย์คลินิกไทย ได้จดทะเบียนก่อตั้งมากว่า 10 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 1,000 คน โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเป็นที่รวมของแพทย์ที่ทำคลินิก โดยมีสมาคมฯเป็นศูนย์กลาง เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง ผู้ประกอบการคลินิกกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนำเสนอแก้ไขพัฒนาทางด้านคลินิกเวชกรรมทุกประเภทให้ก้าวหน้าขึ้น 

ผม และคณะกรรมการชุดใหม่ เข้ามารับงานเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ได้ มีการปรับปรุงการทำงาน มีการจัดทำเว็บไซต์ใหม่ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมาชิก จากการสำรวจข้อมูลพบว่า มีแพทย์ที่ประกอบการคลินิกมากกว่า 20,000 ราย (ซึ่งไม่น้อยกว่าแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชน) หลาย ท่านไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด ทำงานคลินิกส่วนตัวอย่างเดียว อยู่อย่างโดดเดี่ยว ผมจึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามารวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้กลุ่มแพทย์คลินิกมีความแข็งแกร่ง และไม่ถูกมองข้าม 

ใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา ผมและคณะกรรมการได้มีโอกาสนำสมาคมฯให้ทางราชการรู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, องค์การอาหารและยา (สำนักยา, กองควบคุมเครื่องมือแพทย์) และหน่วยงานอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ ผมในนามรักษาการนายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย  

ได้รับ เชิญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เข้าร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของกรมสนับสนุนฯ พร้อมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน (เมื่อก่อนใช้คำว่า โรงพยาบาลเอกชน) ซึ่งเมื่อก่อนคลินิกจะถูกลืมและไม่ให้ความสำคัญ ผมและคณะกรรมการจะพยายามทำให้แพทย์คลินิกมีบทบาทมากขึ้น มีความสำคัญที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะละเลยและมองข้ามไม่ได้ 

แพทย์ ทุกท่านที่ทำคลินิก ต้องรวมตัวกันครับ ผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมแพทย์คลินิกไทย เพื่อให้พวกเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อปกป้อง และดูแลสิทธิ์ของพวกเราแพทย์คลินิก สมัครฟรีครับ ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thaiclinic.or.th และขอเชิญเพื่อนแพทย์เข้ามาดูข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์นี้ได้ครับ 

ผู้ประสานงาน : พ.อ.นพ. สัตยา จิวจินดา เลขาธิการสมาคม   โทร 0991465956      E-mail :khunying619@hotmail.com

ด้วยไมตรีจิตและความปรารถนาดี 

 Screenshot at May 27 06-18-57

  

(นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา) 

           รักษาการนายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย 

       รักษาการนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย